Κατάληψη πεζοδρομίων από επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και συνεργείων ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη

  • -
επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων

Κατάληψη πεζοδρομίων από επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και συνεργείων ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη

Η ανεξέλεγκτη και παράνομη στάθμευση οχημάτων από επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, καθώς και από συνεργεία, δυσχεραίνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων εξαιτίας της κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Η Ανεξάρτητη Αρχή θεωρεί αναγκαίο να επανέλθει σε προτάσεις που είχε ήδη καταθέσει το 2006 και, στο πλαίσιο επανεξέτασης του ζητήματος, να προτείνει τροποποιήσεις της νομοθεσίας που στοχεύουν στην απρόσκοπτη χρήση των κοινοχρήστων χώρων από τους πολίτες αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ο Συνήγορος του Πολίτη, είχε εξετάσει στο παρελθόν καταγγελίες πολιτών που διαμαρτύρονταν για την κατάληψη οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων από επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων ή από συνεργεία, και είχε στείλει τις προτάσεις του προς τα αρμόδια υπουργεία.

Ωστόσο, σήμερα διαπιστώνει ότι τα ίδια ζητήματα εξακολουθούν να υφίστανται και κάποιες τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου που συντελέστηκαν στο μεσοδιάστημα δεν ήταν επαρκείς για την επίλυση των προβλημάτων.

Τα κυριότερα προβλήματα είναι τα εξής:

  • Δεν είναι επαρκείς οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τις ανάγκες στάθμευσης των επιχειρήσεων, σε σχέση με τον αριθμό των οχημάτων που εξυπηρετούν ή διαθέτουν.
  • Οι επιχειρήσεις μίσθωσης οχημάτων δηλώνουν χώρους στάθμευσης σε περιοχές απομακρυσμένες από τον τόπο δραστηριότητάς τους, ενώ στην πραγματικότητα τα οχήματα σταθμεύουν στη γύρω περιοχή.
  • Παρατηρείται κατάληψη οδοστρωμάτων, αλλά και πεζοδρομίων, με οχήματα που επισκευάζονται σε συνεργεία, δεδομένου ότι ο χώρος που διαθέτουν δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων που προσέρχονται.
  • Οι χώροι πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων μετατρέπονται, συχνά, σε υπαίθρια συνεργεία αυτοκινήτων.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, απαιτείται να: α) προβλεφθούν θέσεις στάθμευσης σε χώρους πλησίον των επιχειρήσεων, β) καθοριστεί ένας ρεαλιστικός αριθμός θέσεων στάθμευσης, ανάλογα με τον όγκο των προαναφερόμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, γ) τροποποιηθεί η διάταξη που προβλέπει να μην απαιτούνται θέσεις στάθμευσης για τα γραφεία ενοικίασης που διαθέτουν κάτω από δέκα (10) οχήματα, δ) θεσπιστούν εξειδικευμένοι όροι λειτουργίας για τις επιχειρήσεις πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων, όταν η συγκεκριμένη δραστηριότητα ασκείται παράλληλα από ιδιοκτήτη συνεργείου επισκευής οχημάτων.

 

Πηγή: daily thess