Monthly Archives: Απρίλιος 2017

 • -
επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων

Κατάληψη πεζοδρομίων από επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και συνεργείων ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη

Η ανεξέλεγκτη και παράνομη στάθμευση οχημάτων από επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, καθώς και από συνεργεία, δυσχεραίνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων εξαιτίας της κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Η Ανεξάρτητη Αρχή θεωρεί αναγκαίο να επανέλθει σε προτάσεις που είχε ήδη καταθέσει το 2006 και, στο πλαίσιο επανεξέτασης του ζητήματος, να προτείνει τροποποιήσεις της νομοθεσίας που στοχεύουν στην απρόσκοπτη χρήση των κοινοχρήστων χώρων από τους πολίτες αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ο Συνήγορος του Πολίτη, είχε εξετάσει στο παρελθόν καταγγελίες πολιτών που διαμαρτύρονταν για την κατάληψη οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων από επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων ή από συνεργεία, και είχε στείλει τις προτάσεις του προς τα αρμόδια υπουργεία.

Ωστόσο, σήμερα διαπιστώνει ότι τα ίδια ζητήματα εξακολουθούν να υφίστανται και κάποιες τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου που συντελέστηκαν στο μεσοδιάστημα δεν ήταν επαρκείς για την επίλυση των προβλημάτων.

Τα κυριότερα προβλήματα είναι τα εξής:

 • Δεν είναι επαρκείς οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τις ανάγκες στάθμευσης των επιχειρήσεων, σε σχέση με τον αριθμό των οχημάτων που εξυπηρετούν ή διαθέτουν.
 • Οι επιχειρήσεις μίσθωσης οχημάτων δηλώνουν χώρους στάθμευσης σε περιοχές απομακρυσμένες από τον τόπο δραστηριότητάς τους, ενώ στην πραγματικότητα τα οχήματα σταθμεύουν στη γύρω περιοχή.
 • Παρατηρείται κατάληψη οδοστρωμάτων, αλλά και πεζοδρομίων, με οχήματα που επισκευάζονται σε συνεργεία, δεδομένου ότι ο χώρος που διαθέτουν δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων που προσέρχονται.
 • Οι χώροι πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων μετατρέπονται, συχνά, σε υπαίθρια συνεργεία αυτοκινήτων.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, απαιτείται να: α) προβλεφθούν θέσεις στάθμευσης σε χώρους πλησίον των επιχειρήσεων, β) καθοριστεί ένας ρεαλιστικός αριθμός θέσεων στάθμευσης, ανάλογα με τον όγκο των προαναφερόμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, γ) τροποποιηθεί η διάταξη που προβλέπει να μην απαιτούνται θέσεις στάθμευσης για τα γραφεία ενοικίασης που διαθέτουν κάτω από δέκα (10) οχήματα, δ) θεσπιστούν εξειδικευμένοι όροι λειτουργίας για τις επιχειρήσεις πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων, όταν η συγκεκριμένη δραστηριότητα ασκείται παράλληλα από ιδιοκτήτη συνεργείου επισκευής οχημάτων.

 

Πηγή: daily thess


 • -
car-rentals-european-commission

Βελτίωση των πρακτικών των εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων χάρη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία

Κάνατε ποτέ ηλεκτρονική κράτηση αυτοκινήτου και όταν φτάσατε στο γραφείο ενοικιάσεων διαπιστώσατε ότι έπρεπε να πληρώσετε περισσότερα; Πέρυσι, αυτό συνέβη σε 2.000 καταναλωτές στην Ευρώπη, που το κατήγγειλαν στα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών, τα οποία βοηθούν τους καταναλωτές όταν ταξιδεύουν ή πραγματοποιούν αγορές σε άλλες χώρες.

Μετά από μια μεγάλη αύξηση του αριθμού των καταγγελιών για θέματα ενοικίασης αυτοκινήτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών συνεργάστηκαν με τις πέντε κορυφαίες εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.

Σήμερα, οι αρχές αποφάσισαν να ολοκληρώσουν αυτή τη φάση συνεργασίας για την επιβολή της νομοθεσίας. Οι αρχές είναι ικανοποιημένες από τις αλλαγές που επέφεραν οι πέντε κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, Avis, Europcar, Enterprise, Hertz και Sixt στις εμπορικές πρακτικές τους, οι οποίες συμμορφώνονται πλέον με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Επίσης, η ευρωπαϊκή εμπορική ένωση Leaseurope, η οποία βοήθησε στη διοργάνωση της δράσης από την πλευρά του κλάδου, αναπτύσσει περαιτέρω τις κατευθυντήριες γραμμές τους για το σύνολο του κλάδου ενοικίασης αυτοκινήτων.

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κ. Vĕra Jourová, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια εξαιρετική ημέρα για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Εργαστήκαμε εντατικά μαζί με τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων για να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες σε όλη την ΕΕ θα μπορούν να ενοικιάζουν ένα αυτοκίνητο και να τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης, ανεξάρτητα από το πού στην ΕΕ ενοικιάζουν το αυτοκίνητο. Ευχαριστώ τις εθνικές αρχές προστασίας καταναλωτών για την εξαίρετη εργασία τους και τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων για τη συνεργασία τους. Οι καταναλωτές ανά την Ευρώπη μπορούν πλέον να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους και να προστατευτούν καλύτερα ».

Χάρη σε αυτόν τον διάλογο με τις εθνικές αρχές προστασίας καταναλωτών, ο οποίος δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τη διεύθυνση της αρχής ανταγωνισμού και αγορών του ΗΒ, οι καταναλωτές θα ωφεληθούν από τους παρακάτω όρους:

 • Το συνολικό κόστος κράτησης θα περιλαμβάνει όλες τις αναπόφευκτες χρεώσεις. Για παράδειγμα, όταν σε ορισμένες χώρες η χρήση χειμερινών ελαστικών είναι υποχρεωτική από τον νόμο, το κόστος αυτό θα περιλαμβάνεται στην αναγγελθείσα («headline») βασική τιμή.
 • Περιγραφή των βασικών υπηρεσιών ενοικίασης σε απλή γλώσσα. Στους καταναλωτές θα παρέχονται σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της ενοικίασης (αριθμός συμπεριλαμβανόμενων χιλιομέτρων, πολιτική καυσίμων, απαιτήσεις καταβολής εγγύησης, κ.λπ.).
 • Σαφείς πληροφορίες σχετικά με την πρόσθετη ασφάλιση. Στους καταναλωτές θα παρέχονται οι τιμές και οι λεπτομέρειες προαιρετικών πρόσθετων επιλογών, ιδίως σχετικά με την παραίτηση από ασφαλιστικά προϊόντα που μειώνουν το ποσό συμμετοχής που πρέπει να καταβληθεί σε περίπτωση ζημιάς. Το τι καλύπτεται από την παραίτηση στη βασική τιμή ενοικίασης και σε κάθε πρόσθετη ασφάλιση θα πρέπει να καθορίζεται σαφώς προτού ο καταναλωτής αγοράσει τα εν λόγω προϊόντα.
 • Διαφανείς πολιτικές για τα καύσιμα. Στους καταναλωτές θα δίνεται πάντα η δυνατότητα να παραλάβουν το αυτοκίνητο με γεμάτο το ρεζερβουάρ και να το επιστρέψουν γεμάτο.

Όσον αφορά τις ζημιές:

 • Σαφείς διαδικασίες επιθεώρησης των οχημάτων. Στους καταναλωτές θα παρέχονται αιτιολόγηση και αποδεικτικά στοιχεία για τυχόν ζημιά, προτού καταβάλουν τη σχετική πληρωμή.
 • Δίκαιες διαδικασίες χειρισμού των ζημιών. Στους καταναλωτές δίνεται η δυνατότητα να αμφισβητήσουν τυχόν υλικές ζημιές προτού καταβάλουν τη σχετική πληρωμή.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


 • -
Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων στη Βιέννη

Βιεννη: Η Μητρόπολη των Χριστουγέννων

Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων στη Βιέννη
Η πάλαι ποτέ παιδική χαρά των Αψβούργων μοιάζει να ζει και να αναπνέει για τα Χριστούγεννα, με τις φημισμένες διεθνώς υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές της (Christkindlmarkts) να στήνονται κάθε χρόνο όλο και νωρίτερα, ήδη δηλαδή από τις 15 Νοεμβρίου: ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη και πιο γνωστή, αυτή μπροστά από το Δημαρχείο στη Rathausplatz (με ιστορία που ξεκινά το 1298, πάνω από 150 ξύλινα σπιτάκια και ατού το επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο) μέχρι την πιο εστέτ, αυτή που κάνει κατάληψη στα ειδυλλιακά πλακόστρωτα σοκάκια του Spittelberg (το χωριό μέσα στην πόλη, όπως το αποκαλούν οι Βιεννέζοι). To Spittelberg είναι μια γειτονιά του 19ου αιώνα γεμάτη τα τελευταία χρόνια από μποέμικα μπαράκια – στέκια καλλιτεχνών (όπως το Amerling-Beisl με τον εσωτερικό κήπο και τη συρόμενη οροφή, Stiftgasse 8), γκουρμέ εστιατόρια (ξεχωρίζει το μεταμοντέρνο Kulinarium 7 στη Sigmundsgasse) και ψαγμένες μπουτίκ ντόπιων σχεδιαστών, που έχουν κάνει κατάληψη στα στυλ Biedermeier σπίτια της. Εδώ στήνονται γύρω στα 100 ξύλινα stands που προσελκύουν πάνω από 500.000 άτομα και προσφέρουν δώρα, στολίδια και παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, όπως το «ψωμί της ζωής» Lebkuchen (μπισκότα με βάση το τζίντζερ), gebrannte Mandeln (ζαχαρωμένα ψητά αμύγδαλα), Maroni (κάστανα), Bratkartoffel (ψητές πατάτες), Bratwurst (λουκάνικα) και, πάνω από όλα, gliihwein (γλυκό κόκκινο κρασί με μπαχαρικά). Αξίζει να βρείτε Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων στη Βιέννη για να περιηγειθείτε στην πόλη.

Εξίσου ενδιαφέρουσες στάσεις για τους φανατικούς της εορταστικής εποχής αποτελούν το χριστουγεννιάτικο χωριό που στήνεται από το 1772 στη Freyung, το «εναλλακτικό» αδελφάκι του μπροστά από την Karlskirche και ακόμα ένα, που έχει κάνει την εμφάνισή του τα τελευταία χρόνια, προνομιακά τοποθετημένο στη Maria-Theresien-Platz (ανάμεσα στα Μουσεία Καλών Τεχνών και Φυσικής Ιστορίας). Ωστόσο, τα πιο «αυτοκρατορικά» είναι χωρίς αμφιβολία εκείνο που θα βρείτε στα θερινά ανάκτορα του Schonbrunn, συγκρίσιμα σε μεγαλοπρέπεια με τις Βερσαλλίες, καθώς και αυτό που στήνεται μπροστά από το παλάτι Belvedere (το μπαρόκ κομψοτέχνημα που στεγάζει μεταξύ άλλων «Το φιλί» και την «Judith» του Γκούστσβ Κλιμτ).

Ανάπαυλα από τον καταιγισμό χριστουγεννιάτικου πνεύματος θα αναζητήσετε στα μουσεία του MuseumsQuartier, εκεί όπου κάποτε στεγάζονταν οι πρώην αυτοκρατορικοί στάβλοι: στο Leopold, όπου στεγάζεται η μεγαλύτερη συλλογή Έγκον Σίλε στον κόσμο, στην αίθουσα τέχνης Kunsthalle Wien, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης MUMOK και στο Μουσείο Αρχιτεκτονικής. Αυτή την περίοδο διοργανώνονται εδώ εξαιρετικές art και design εκθέσεις με αντικείμενα νεαρών Βιεννέζων σχεδιαστών.

Αν αυτό που επιθυμείτε είναι να δείτε την ντυμένη στα λευκά Βιέννη να απλώνεται μπροστά σας, τότε κατευθυνθείτε στο Onyx Bar, στον 6ο όροφο του ξενοδοχείου DO & CO, απ’ όπου θα έχετε την καλύτερη θέα προς τον γοτθικό καθεδρικό του Αγίου Στεφάνου, στο Dachboden bar, στον τελευταίο όροφο του 25hours hotel (Lerchenfelder Strasse 1 – 3) ή στο κοσμοπολίτικο Le Loft restaurant, bar & lounge (στον 18ο όροφο του Sofitel Vienna Stephansdom, δίπλα στο κανάλι του Δούναβη).

Η χειμερινή εκδοχή της Βιέννης, σε σχέση με την ανοιξιάτικη/καλοκαιρινή, προτρέπει τον επισκέπτη να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην εξερεύνηση του φημισμένου εμπορικού της τριγώνου που σχηματίζουν οι πεζοδρομημένοι, πλακόστρωτοι και άκρως εντυπωσιακοί Karntnerstrasse, Kohlmarkt και Graben. Αυτό μεταφράζεται σε νωχελικά πρωινά πίνοντας μυρωδάτο καφέ και τσιμπολογώντας φρεσκοψημένα στρούντελ στα φημισμένα υπεραιωνόβια καφέ της πόλης, ξεκινώντας από το κεντρικό cafe Central (εξαιρετικό το Kaiserschmarrn του, αγαπημένο γλυκό του αυτοκράτορα) και το cafe Hawelka (που κάθε μέρα στις 10 το πρωί ψήνει λαχταριστά buchteln, pancakes με γέμιση μαρμελάδας και κρέμας) και καταλήγοντας στους «Διόσκουρους» της κουλτούρας του καφέ, το μεγαλοπρεπές Cafe Sacher και το ατμοσφαιρικό Cafe Demel (με τη γυάλινη τζαμαρία της εσωτερικής του σάλας να σου επιτρέπει να βλέπεις τους ντυμένους στα λευκά ζαχαροπλάστες – καλλιτέχνες επί το έργον). Απαραίτητη και μια στάση στο Cafe Landtmann (Universitatsring 4), όπου προτιμούσε να περνάει το χρόνο του ο Σίγκμουντ Φρόιντ. Σχεδόν δεδομένο είναι ότι θα ξοδέψετε εξίσου πολύ χρόνο εντός του Julius Meinl am Graben, του τριώροφου υπερντελικατέσεν της πόλης (με σήμα το μικρό αγόρι με τουρμπάνι), που διαθέτει από φούρνο και γιαπωνέζικο tea shop μέχρι εστιατόριο sushi και wine bar, τις στολισμένες βιτρίνες των μαγαζιών με σήμα το δείγμα αυτοκρατορικής εύνοιας k.u.k. Hoflieferant (J. & L. Lobmeyr για είδη από γυαλί, Α. Ε. K6chert για κοσμήματα, Knize για ρούχα και αξεσουάρ για άντρες, Rudolf Scheer & Sohne για παπούτσια) και στα τραπέζια του εστιατορίου Zum Schwarzen Kameel στην Bognerstrasse, που λειτουργεί από το 1618 και ακριβώς δίπλα διαθέτει patisserie και delicatessen. Ανεξάρτητα από το τι καιρό κάνει, αξίζει να δοκιμάσετε το πρωινό ή το brunch στο Meierei (www.steirereck.at), την πιο προσιτή οικονομικά εκδοχή του βραβευμένου Steirereck (που βρίσκεται ακριβώς στον επάνω όροφο) εντός του Stadtpark, μπροστά από το ποτάμι, με έμφαση σε οτιδήποτε φτιάχνεται με γάλα και εξαιρετικό στρούντελ.

Το τέλος της χειμερινής σας εξόρμησης γράφεται ιδανικά – και άκρως παραδοσιακά – παρακολουθώντας την επίδειξη των περίφημων λευκών αλόγων Lippizan της Ισπανικής Αυτοκρατορικής Σχολής Ιππασίας στο χώρο του πρώην αυτοκρατορικού παλατιού Hofburg (www.srs.at), ακούγοντας την παιδική χορωδία αγοριών της Βιέννης (www.wienersaengerknaben.at), σύμβολο της βιεννέζικης παράδοσης από το 1498, και, φυσικά, παρακολουθώντας κάποια παράσταση στην Όπερα της Βιέννης (www. wiener-staatsoper.at). Πατήστε εδώ για να βρείτε τα καλύτερα rent a car στη Βιέννη και Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων στη Βιέννη.
Πηγή: Περιοδικό BLUE (AEGEAN airlines)


 • -
Προσφορές Ενοικιασεων Αυτοκινητων

Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων – Χρήσιμες Πληροφορίες

Για Προσφορές Ενοικιασεων Αυτοκινητων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, διαβάστε μερικές συμβουλές που θα σας διευκολύνουν:

  • Ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχετε φθηνή ενοικιαση αυτοκινητου είναι να θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για πάνω από 5 μέρες.
  • Σύνήθως οι εταιρίες ενοικιασεων αυτοκινητων έχουν ειδικές προσφορές για όσους θέλουν να ενοικιάσουν αυτοκίνητο για πολλές μέρες.
  • Πριν παραλάβετε το νοικιασμενο αυτοκινητο, διαβάστε στην επιβεβαίωση της κράτησης λεπτομέρειες για το γραφείο car rental και για το πώς θα το βρείτε στην περιοχη.
  • Κατά την ενοικίαση αυτοκινήτου πρέπει να προσέξετε να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία σας αλλά και τα είδη της ασφάλειας που επιλέξατε στο ενοικιαστήριο.
  • Μην ξεχάσετε να εχετε μαζι σας, κατα την ενοικιαση αυτοκινητου, το διαβατήριο ή την ταυτότητα, την πιστωτική σας κάρτα και την άδεια οδήγησης. Κάτοχοι άδειας οδήγησης εκτός ΕΕ πρέπει επίσης να έχουν μαζί τη διεθνή άδεια οδήγησης.
  • Επίσης να σημειωθούν όλες οι υπάρχουσες ζημιές για να αποφύγετε άδικες έξτρα χρεώσεις.
 • Η καλύτερη επιλογή είναι να επιλέξετε Full Ασφάλεια που θα σας καλύπτει από όλες τις πιθανές ζημιές.

 • -

Πλήρης Ασφαλιστική Κάλυψη σε Ενοικίαση Αυτοκινήτου

Νοικιάστε νωρίς το αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις σας στις διακοπές, αλλά και στα επαγγελματικά σας ταξίδια και επωφεληθείτε τις ανταγωνιστικότερες τιμές τις αγοράς με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Έχετε τη δυνατότητα για ενοικιάσεις αυτοκινήτων online 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τα χαμηλά λειτουργικά έξοδα που προσφέρει ενοικιάσεις αυτοκινήτων σε πολύ οικονομικές τιμές.

Κατά την ενοικίαση αυτοκινήτου πρέπει να προσέξετε να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία σας αλλά και τα είδη της ασφάλειας που επιλέξατε στο ενοικιαστήριο. Μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας, το διαβατήριο ή την ταυτότητα, την πιστωτική σας κάρτα και την άδεια οδήγησης. Κάτοχοι άδειας οδήγησης εκτός ΕΕ πρέπει επίσης να έχουν μαζί τη διεθνή άδεια οδήγησης. Ελέγξτε το ντεπόζιτο και βεβαιωθείτε ότι επιστρέφετε με ίση ποσότητα καυσίμου στο γραφείο ενοικιάσεων αυτοκίνητου. Επίσης να σημειωθούν όλες οι υπάρχουσες ζημιές για να αποφύγετε άδικες έξτρα χρεώσεις. Η καλύτερη επιλογή είναι να επιλέξετε Μικτή Ασφάλεια που θα σας καλύπτει από όλες τις πιθανές ζημιές.

Full Μικτή Ασφάλεια Ενοικιαζόμενου Αυτοκινήτου και Πλήρη Ασφαλιστική Κάλυψη σε Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων

Προσοχή κατά τη σύνταξη του ασφαλιστικού συμβολαίου την ώρα της ενοικίασης του αυτοκινήτου σας να διαβάσετε αναλυτικά την ασφαλιστική κάλυψη που σας προσφέρεται. Σε περίπτωση που δεν καταλαβαίνεται τα σύμβολα ή τα κουτάκια που συμπληρώνει ο αντιπρόσωπος της εταιρίας ενοικίασης αυτοκινήτου, ζητήστε να σας εξηγήσει αναλυτικά τι σημαίνουν. Ζητήστε να μάθετε αναλυτικά το είδος της ασφάλειας που περιλαμβάνει το πακέτο που επιλέξατε και το ποσό της απαλλαγής σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος. Το ποσό απαλλαγής είναι το ποσό που πληρώνεται εσείς αν συμβεί οποιαδήποτε ατύχημα και πάνω από το οποίο εσείς δεν έχετε καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.


 • -
Προσφορές Ενοικιασεων Αυτοκινητων

Ενοικιαση Αυτοκινητου Προσφορες

Για ενοικιαση αυτοκινητου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, διαβάστε μερικές συμβουλές που θα σας διευκολύνουν:

  • Ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχετε φθηνή ενοικιαση αυτοκινητου είναι να θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για πάνω από 5 μέρες.
  • Συνήθως οι εταιρίες ενοικιασεων αυτοκινητων έχουν ειδικές προσφορές για όσους θέλουν να ενοικιάσουν αυτοκίνητο για πολλές μέρες.
  • Πριν παραλάβετε το νοικιασμενο αυτοκινητο, διαβάστε στην επιβεβαίωση της κράτησης λεπτομέρειες για το γραφείο car rental και για το πώς θα το βρείτε στην περιοχη.
  • Κατά την ενοικίαση αυτοκινήτου πρέπει να προσέξετε να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία σας αλλά και τα είδη της ασφάλειας που επιλέξατε στο ενοικιαστήριο.
  • Μην ξεχάσετε να εχετε μαζι σας, κατα την ενοικιαση αυτοκινητου, το διαβατήριο ή την ταυτότητα, την πιστωτική σας κάρτα και την άδεια οδήγησης. Κάτοχοι άδειας οδήγησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει επίσης να έχουν μαζί τη διεθνή άδεια οδήγησης.
  • Ελέγξτε το ντεπόζιτο και βεβαιωθείτε ότι επιστρέφετε με ίση ποσότητα καυσίμου στο γραφειο ενοικιασεων αυτοκινητου.
  • Επίσης να σημειωθούν όλες οι υπάρχουσες ζημιές για να αποφύγετε άδικες έξτρα χρεώσεις.
 • Η καλύτερη επιλογή είναι να επιλέξετε Full Ασφάλεια που θα σας καλύπτει από όλες τις πιθανές ζημιές σε περίπτωση ατυχήματος.
 • Ενοικιάσεις αυτοκινήτων στις καλύτερες τιμές